Aktualizace13-Aug-2018 8:32pm 
 
:.

Meteostanice se nachází v obci Chudčice (Jihomoravský kraj). Vlastní měření probíhá na meteostanici WS 2350 firmy La Crosse Technology.
Mezi měřené veličiny patří teplota, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, dešťové srážky, rychlost a směr větru (viz obr.1 a obr.2).
Zařízení je připojeno k serveru a data jsou on-line 24 hodin zobrazována na těchto internetových stránkách (občas může dojít k drobným výpadkům), a dále zasílána na meteoservery Wunderground.com a Awekas.at. Meteostanice je v provozu od května 2008, on-line měření bylo zprovozněno po předchozích testech od července 2009.

Meteobudka
obr.1 - Meteobudka - umístění čidel teploty, vlhkosti a tlaku.

Zpracování dat z externích čidel probíhá v základní stanici, která je připojena k serveru. Připojení čidel je řešeno metalicky vzhledem k tomu, že při bezdrátovém přenosu docházelo ke ztrátě dat (frekvence přenosu dat je cca jednou za 8 sekund.)

srážkoměr a anenometr
obr.2 - Srážkoměr, anemometr s měřením rychlosti a směru větru.

Pro vizuální pohled na oblohu slouží kamera zobrazující na webu své snímky. Přibližný zorný úhel kamery je patrný z obr.3.

Pohled z kamery
obr.3 - Mapa - výřez záběru kamery.

© 2008-2017, Ing.Milan Kolář, Meteostanice WS 2350, La Crosse Technology